Left Banner

Tieto výrobky sú klasifikované ako osobné ochranné prostriedky (OOP) kategórie III podľa európskeho NARIADENIA O OOP 2016/425 a bolo preukázané, že sú v súlade s týmto nariadením prostredníctvom harmonizovanej európskej normy (noriem) : EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1 :2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016