Left Banner

BRELA PRO CARE

Jednorazové  nepudrované  nitrilové rukavice značky BRELA PRO CARE nachádzajú uplatnenie vo všetkých  sférach každodenného  pracovného ako aj osobného života, najmä  však v  obchode, gastronómii a  službách.  Ochranné  nitrilové pracovné rukavice  chránia  nielen vaše zdravie , ale aj zdravie  vašich klientov, špeciálne tam kde to vyžadujú  aj prísne hygienické predpisy.  Možno teda konštatovať, že všade tam, kde je účelné chrániť nejakým spôsobom poskytovateľa služby alebo zákazníka, existujú všetky dôvody pre použitie rukavíc značky BRELA.

Produkty pod značkou BRELA PRO CARE, disponujú platnými certifikátmi, ktoré je možné si overiť aj na našej webstránke. Bonusom jednorazových nepudrovaných nítrilových rukavíc znakčy Brela je okrem iného ich matné čierne prevedenie, ktoré zaručí pôsobivý vzhľad vašich rúk a pôsobí dojmom elegancie.  Kvalita jednorazových  rukavíc  sa odvíja od ich gramáže, ktorá sa pohybuje od 4,5 – 5,5 gramu v závislosti na veľkosti rukavice. Je to hmotnosť, ktorá garantuje vynikajúcu pracovnú pevnosť rukavíc. Rukavice sa pri navliekaní, ani pri práci  netrhajú, pričom je neustále zachovaná potrebná citlivosť ruky na dotyk. Rukavice značky BRELA PRO CARE sú vyrobné z čistého – 100%  nitrilu.

Naše jednorazové  nepudrované  nitrilové pracovné rukavice nachádzajú uplatnenie v celom širokom spektre gastronomických služieb. Na hygienickú prácu s potravinami  akými sú chlieb či pečivo, pri práci s mäsom, rybami či výrobkami z nich - surovými aj tepelne spracovanými. Pri príprave jedál a to nie iba v tradičných reštauračných kuchyniach, pizzeriách, školských jedálňach, nemocničných kuchyniach a bufetoch, podnikových jedálňach a kantínach,  ale aj vo fastfoode - či streetfoode, pri výrobe burgerov.  Pri práci so surovým mäsom, či inými surovými potravinami   jednorazové rukavice  značky BRELA PRO CARE chránia v prvom rade  pracovníkov  - mäsiarov, kuchárov, predavačov  všetkých, ktorí so surovými potravinami prichádzajú do styku, pred možným prenosom  baktérii zo surového  mäsa na človeka. Týmto spôsobom v konečnej fáze chránia  aj  nás spotrebiteľov.

S jednorazovými nepudrovanými  nitrilovými  rukavicami značky BRELA PRO CARE,  sa stretneme aj v prevádzkach skrášľovacieho charakteru, kde  jednorazové nitrilové rukavice zabezpečujú ochranu  a vysoký hygienický štandard tak poskytovateľa služby, ako aj samotného klienta . Pri práci ich preto v širokej miere  využívajú kozmetičky, kaderníčky pri farbení vlasov a úprave účesov, manikérky pri úprave nechtov podľa  súčasných módnych  trendov, pedikérky ako aj  maséri a rehabilitační pracovníci. Rovnako kvalitu a dizajnové  čierne prevedenie našich certifikovaných  jednorazových  nitrilových rukavíc oceňujú  aj  v podnikoch pre pánov, kde je ich vidieť na rukách pánskych holičov, kaderníkov aj  samotných barbierov. Jednorazové rukavice BRELA PRO CARE chránia  samotných poskytovateľov vyššie uvedených služieb pred možnými alergickými reakciami, ktoré im   často spôsobujú  na dennej báze  používané  chemické prípravky nevyhnutné k dosiahnutiu žiadaných efektov.  Zloženie zo 100% nitrilu zasa  garantuje výluku potenciálnych kožných reakcií pri ich pravidelnom používaní.

Jednorázové nepudrované nitrilové rukavice sú vhodné aj na prevažnú časť zdravotníckych prác. Uplatnenie nachádzajú v stomatológii, ortopédii, masérstve či rekonvalesencii. Všade tam, kde sa nevyžaduje certifikát sterility, alebo medicínsky.  Čo sa však týka ochrany pred vírusmi  vrátane korona-vírusov, tak tam fungujú spoľahlivo.

Jednorázové nepudrované nitrilové rukavice značky Brela sú vhodné rovnako pre veterinárne služby. Aj tu rukavice značky BRELA PRO CARE  spoľahlivo chránia pred vírusmi a baktériami. 

Vysoká kvalita jednorazových nepudrovaných nitrilových rukavíc umožňuje  aj precízny  výkon  činností  umeleckého charakteru, pri ktorých je vyžadovaná mimoriadna  hygienická ochrana všetkých zúčastnených. Nitrilové rukavice chránia tak umelcov ako aj ich klientov. Radi ich preto využívajú klasickí tetovači a tatérky, no aj už  vyššie zmienené kozmetičky, aplikujúce permanentný mejkap na obočie, kontúry pier a pod. Kvalita a vysoký hygienický štandard, ktorý je deklarovaný platnými certifíkátmi  umožňuje ich použitie aj v dermatokozmetike.

Vďaka vysokej odolnosti  pracovných  jednorazových nepudrovaných nitrilových rukavíc značky BRELA PRO CARE  najmä v zmysle ich  nepriepustnosti a mechanickej pevnosti ich  radi používajú aj  pracovníci v autopriemysle, ktorí oceňujú aj jemné vrúbkovanie na konci prstov.  Používajú ich  v celej škále ich činností od umývania, detailingu a leštenia áut, cez karosárske  práce až po "hrubšie" mechanické činnosti ako výmena oleja a možný ďalší servis. Rolovacia manžeta pracovných rukavíc Brela zaisťuje spoľahlivú vonkajšiu ochranu pred tekutinami, vrátane olejových a tukových. Aj títo pracovníci majú  vďaka  používaniu našich rukavíc, ruky vždy čisté  a bezpečne chránené pred chémiou, ktorú obsahujú tak čistiace prostriedky, ako aj mazacie oleje.

V strojárskom priemysle je možné jednorazové nitrilové  nepudrované pracovné rukavice zn. BRELA PRO CARE  použiť  pri práci s väčšinou bežne používaných a spracovávaných chemikálií či iných potenciálne škodlivých, poťažmo až nebezpečných látok.

Vďaka vynikajúcim technických vlastnostiam a spĺňaniu potrebných noriem nachádzajú jednorazové nitrilové nepudrované  rukavice využitie aj v kontrolných a dozorných službách. Používajú ich pracovníci súkromných aj štátnych služieb pri rôznych kontrolách a prehliadkach, najmä v styku s ľuďmi a aj tovarom. 

Jednorazové nitrilové rukavice nachádzajú použitie aj v oblasti sociálnych služieb,  v domovoch seniorov, pri práci profesionálov aj dobrovoľníkov s ľuďmi bez domova a inými sociálne slabšími či znevýhodnenými skupinami. Rolovacia manžeta rukavíc BRELA PRO CARE zaisťuje spoľahlivú vonkajšiu ochranu rúk pred baktériami, vírusmi a rôznymi nežiaducimi tekutinami.

Jednorazové nepudrované  nitrilové rukavice používajú rovnako pri svojej práci aj remeselníci, akými sú maliari, natierači, či stolári. 

Svoje použitie jednorazové nepudrované  pracovné nitrilové rukavice  zančky BRELA PRO CARE nachádzajú aj v upratovacích službách. Vďaka svojej vyššej gramáži,  pružnosti,  pevnosti a rolovacej manžete, ktorá bráni zatekaniu tekutín zaisťujú bezpečnosť  pracovníkov upratovacích služieb pri upratovaní nielen kancelárskych priestorov, ale aj pri upratovaní v zdravotníckych zariadeniach,  sociálnych zariadeniach kde aj títo pracovníci  dochádzajú do  kontaktu s vírusmi a baktériami.

Naše jednorazové nepudrované rukavice nachádzajú uplatnenie aj pri domácich prácach, kde ich  vo veľkom využívajú gazdinky,  ktorým chránia zdravie pri  používaní prostriedkov domácej hygieny. Veď si  stačí  pozorne prečítať chemické zloženie prostriedkov, ktoré sa používajú pri praní, čistení sporákov, rúr, okien, dverí podláh , kúpeľní, toaliet a ostatných častí  domácich zariadení. Rukavice zabezpečia riadnu ochranu, stačí si vybrať len správnu veľkosť. Gazdinky a ostatní členovia domácnosti  môžu rukavice použiť rovnako pri prácach s farbami, olejmi dokonca pri prácach v záhrade.