Left Banner

Použitie v gastronómii

Naše jednorazové  nepudrované  nitrilové pracovné rukavice nachádzajú uplatnenie v celom širokom spektre gastronomických služieb. Na hygienickú prácu s potravinami  akými sú chlieb či pečivo, pri práci s mäsom, rybami či výrobkami z nich - surovými aj tepelne spracovanými. Pri príprave jedál a to nie iba v tradičných reštauračných kuchyniach, pizzeriách, školských jedálňach, nemocničných kuchyniach a bufetoch, podnikových jedálňach a kantínach,  ale aj vo fastfoode - či streetfoode, pri výrobe burgerov.  Pri práci so surovým mäsom, či inými surovými potravinami   jednorazové rukavice  značky BRELA PRO CARE chránia v prvom rade  pracovníkov  - mäsiarov, kuchárov, predavačov  všetkých, ktorí so surovými potravinami prichádzajú do styku, pred možným prenosom  baktérii zo surového  mäsa na človeka. Týmto spôsobom v konečnej fáze chránia  aj  nás spotrebiteľov.