Left Banner

Použitie v kozmetike

Vysoká kvalita jednorazových nepudrovaných nitrilových rukavíc umožňuje  aj precízny  výkon  činností  umeleckého charakteru, pri ktorých je vyžadovaná mimoriadna  hygienická ochrana všetkých zúčastnených. Nitrilové rukavice chránia tak umelcov ako aj ich klientov. Radi ich preto využívajú klasickí tetovači a tatérky, no aj už  vyššie zmienené kozmetičky, aplikujúce permanentný mejkap na obočie, kontúry pier a pod. Kvalita a vysoký hygienický štandard, ktorý je deklarovaný platnými certifíkátmi  umožňuje ich použitie aj v dermatokozmetike.